Thất nghiệp tuổi 35 !

Khủng hoảng tuổi 30 thực ra được báo trước bởi những cơn buồn ngủ tuổi 25? Thời gian gần đây…

Tản mạn tháng 7

TPHCM , thứ 2 ngày 9 tháng 7 năm 2018 , Đầu tuần mà muốn nghỉ phép đi chụp hình…

First Blog !

Time to build a Blog for myself. Many things to learn, to expert and to remember 🙂 Have a nice…